Connect with us

Otomotiv

Ford Otosan vizyonunu ortaya koydu: ‘Gelecek Şimdi’

Uzun dönem sürdürülebilirlik stratejisi ”Gelecek Şimdi”yi 2022’de hayata geçiren Ford Otosan, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda daha fazla fayda yaratmak için ortaya koyduğu sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

“Gelecek Şimdi” vizyonunu merkeze alan şirket, çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ederek tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor.

Adım adım ”karbon nötr”e ilerliyor

Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon; tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde ise karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirdiği 20,5 milyar TL’lik yatırımla elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araçlar ve batarya montaj tesisi projelerini hayata geçirmeye başladı. Türkiye’deki tüm üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı da amaçlayan Ford Otosan, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) emisyon azaltma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, iklim değişikliği skorunu B’den A-‘ye yükselterek Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) kapsamında da başarılı bir performans sergiledi.

Ford Otosan başta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Türkiye’deki tüm üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlıyor. Kısa vadeli SBTi hedefleriyle, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2017 baz yılına göre, 2030 yılına kadar %78 oranında azaltmayı, satılan araçların kullanımından kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre, 2030 yılına kadar araç kilometresi başına %50 azaltmayı taahhüt ediyor. Ayrıca tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin ve şirket lojistik operasyonlarının 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor.

Türkiye’deki tüm tesislerinde %100 yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi kullanıyor.

Ford Otosan, üretimini ve satışını gerçekleştirdiği binek, hafif/orta ticari ve ağır ticari segmentlerindeki içten yanmalı araçlar için yaşam döngü analizlerini tamamladı. Bu analizler, şirketin ürünlerinin sürdürülebilirlik performansına verdiği önemi ortaya koydu. Çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atan Ford Otosan, 2022 yılında 1.034.753,44 GJ yenilenebilir elektrik enerjisi satın alımı ile 124.534,266 ton karbondioksit salımının önüne geçti. Ford Otosan’ın Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe yerleşkelerinde kullanılan enerjinin tamamının %100 yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildiğini uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikaları ile belgelendi.

Bayilerini ve tedarik zincirini geleceğe taşıyacak önemli adımlar

Tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem veren Ford Otosan, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’nde A notuna yükselerek lider konumuna ulaştı. Tüm tedarik zincirinde karbon nötr olmak için çalışmalarını sürdüren şirket bilinçlendirme seansları, eğitimler, performans geliştirme, tedarikçi denetimleri, kapasite analizleri ve risk yönetimi gibi adımlarla tedarik zincirinde sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Ford Otosan, tedarikçilerinin yanı sıra aynı zamanda bayilerinin de karbon ayak izini azaltma amacıyla fiziksel dönüşüm sürecini de başlattı. Şirket, güneş panelleri kurulumu ve elektrikli araç altyapı hazırlıkları gibi adımlarla bayilerin çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ford Otosan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde performansını artırarak 3. kez yer aldı

Ford Otosan, çeşitlilik ve kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularında da önemli ilerlemeler kaydetti. Refinitiv’in Küresel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi’nde yer alan ilk 100 şirketten biri olan Ford Otosan, Refinitiv ESG skoruyla A derecesi aldı. Aynı zamanda, kadın istihdam lideri olarak da öne çıkan Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde üçüncü kez yer alma başarısını gösterdi. Kadın çalışan oranını 2022’de %20’ye yükseltirken yeni işe alınan çalışanların %26,62’sini kadınlar oluşturdu. Şirket, STEM alanında çalışan kadın oranını %20, kadın yöneticilerin oranını ise %20,6’ya çıkardı ve terfi alan kadın çalışan oranını %33’ten %78,4’e yükseltti.

2030 yılına kadar kadın yöneticilerinin oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Ford Otosan, yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik STEM alanında yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı amaçlıyor. Ford Otosan, bu hedefine yönelik olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını %30’a yükseltmeyi hedeflerken, tüm bayi ağında ise mevcut sayının 2 katına çıkarmayı taahhüt ediyor.

Sürdürülebilirlik stratejisinde toplumsal fayda ve inovasyon gücü

Ford Otosan, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda toplumsal fayda sağlamak amacıyla bağış, proje ve sponsorluk faaliyetlerine yatırım yaptı. Çevre, eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda gerçekleştirilen bu yatırımlarla birçok proje hayata geçirildi

Ayrıca, otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek amacıyla kurduğu kurumsal sermayesi şirketi Driventure, yeni nesil teknoloji ve uygulamaları keşfetmeyi 2022 yılında da sürdürdü. Otomotiv sektörünün dönüşümünde rol oynayacak inovatif fikirleri destekleyen Driventure; otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, elektrifikasyon, akıllı hareketlilik, otomotivde müşteri deneyimi, endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik odak alanlarında toplam 571 startup ile temas kurdu ve 16 startup ile iş birliği yaptı. Şirketin içerisinde yer aldığı Ford Otosan İnovasyon Programı, 230 kurum içi girişimciyle toplamda 69 proje üzerinde çalıştı. Bu projelerden beşi şirket içinde kullanılmaya başlandı, üç tanesi şirket içinden dış müşterilere ticarileştirildi ve üç tanesi de bağımsız şirketler olarak faaliyet göstermeye başladı.

Şeffaflığa öncelik veriyor: Bağımsız kuruluşlar denetliyor

Ford Otosan ayrıca sürdürülebilirlik raporlamasında üçüncü taraf doğrulamasına yer vererek şeffaflık ve hesap verebilirlik adına önemli bir adım atıyor. Şirketin çevresel ve sosyal verileri bağımsız kuruluşlarca titizlikle değerlendirerek doğrulukları ve geçerlilikleri saptanıyor.

2022 sürdürülebilirlik raporu, Ford Otosan’ın otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik alanında lider bir rol oynadığını ortaya koyarken şirket ileriye dönük hedeflerine odaklanarak çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan sürdürülebilirlik performansını artırmaya devam ediyor. Ford Otosan, iklim değişikliğiyle mücadele, fırsat eşitliği, verimli enerji kullanımı, tedarik zinciri yönetimi ve dijital dönüşüm gibi önemli konularda ilerlemeler kaydetmeyi sürdüreceğini taahhüt ediyor.

Continue Reading
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomotiv Sektörü

Tesla’nın satışları dört yıl sonra ilk kez düştü. Fiyat indirimleri de işe yaramadı

Tesla’nın satışları ilk çeyrekte yaklaşık yüzde dokuz düşüşle 386.810 araca geriledi; bir yıl önceki yaklaşık 423.000 araçtan. Analistler sonuçların bir felaket olduğunu düşünüyor. Neredeyse dört yıldır ilk kez yıllık düşüş gösterdi ve analistlerin beklentilerinin önemli ölçüde gerisinde kaldı. “Tesla”

Otomobil üreticisi, Kızıldeniz’deki trafik kesintilerinden kaynaklanan sorunların ve Almanya’daki fabrikasında üretimi engelleyen sabotajın ilk çeyrekte satışlardaki düşüşe katkıda bulunduğunu söyledi.

Satışların düştüğü haberinin ardından şirketin hisseleri zayıfladı. Wedbush Securities’ten analist Dan Ives, Tesla’nın son sonuçlarını şirketin yatırımcılara açıklamakta zorlanacağı tam bir felaket olarak nitelendirdi. Otomobil üreticisi, Kızıldeniz’deki trafik kesintilerinden kaynaklanan sorunların ve Almanya’daki fabrikasında üretimi engelleyen sabotajın ilk çeyrekte satışlardaki düşüşe katkıda bulunduğunu söyledi. Tesla son zamanlarda sert bir rekabetle ve elektrikli otomobillere olan talebin büyümesinde bir yavaşlamayla karşı karşıya kaldı. Otomobil üreticisi en son, pandemi nedeniyle üretimi sınırlamak zorunda kaldığı 2020’nin ikinci çeyreğinde satışlarda yıllık bazda düşüş bildirmişti.

Çin Tesla’nın nefesini kesiyor

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de Tesla, BYD gibi yerli otomobil üreticilerinin şiddetli rekabetiyle karşı karşıya. Son dördüncü çeyrekte dünyanın en büyük tamamen elektrikli otomobil satıcısı olarak Tesla’nın yerini aldı. Ancak bu ilk çeyrekte satışlardaki düşüşe rağmen Tesla ilk sıraya geri döndü. BYD şirketi ilk çeyrekte yalnızca yaklaşık 300.000 elektrikli otomobil sattığını açıkladı. Bu, yıllık bazda %13’ün üzerinde bir artışı temsil etse de, dördüncü çeyreğe kıyasla %43’lük bir düşüşe de işaret ediyor.

Deepwater Asset Management’tan analist Gene Munster, bu yılın ilk çeyreğinin Tesla için “çirkin” olduğunu söyledi. Ona göre yüksek faiz oranları ve elektrikli otomobillere olan ilginin azalması da satışları olumsuz etkiledi. Ancak Munster, şirketin uzun vadeli beklentilerine ilişkin iyimserliğini dile getirdi. X ağında “Tesla’nın doğru yolda olduğuna ve bu fırtınanın geçeceğine hâlâ inanıyorum” diye yazdı. Satışlardaki düşüş haberinin ardından şirketin hisseleri önemli ölçüde zayıfladı. Reuters’e göre anketler ve uzman görüşleri, Tesla’nın ABD’deki bazı potansiyel müşterilerinin Musk’ın sağcı politikaları ve kamuoyuna yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle ertelendiğini gösteriyor.

Tesla hisseleri düşüyor, Musk fakirleşiyor

Tesla hisseleri Salı günü TSİ 18:00 civarında yüzde beşten fazla değer kaybetti. Bu yılın başından beri değerlerinin yaklaşık üçte birini kaybetmiş durumdalar. Tesla, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçları 23 Nisan’da yayınlayacak. Tesla’nın hisse senedi fiyatındaki düşüş, Musk’un servetinin değerini olumsuz etkiledi; Bloomberg verilerine göre bu yılın başından bu yana 40,5 milyar dolar azaldı. Bu verilere Tesla hisselerinde bugünkü düşüş dahil değil. Onlara göre Musk, 189 milyar dolarlık servetiyle LVMH kurucusu Bernard Arnault ve Amazon kurucusu Jeff Bezos’tan sonra dünyanın en zengin üçüncü kişisi.

Continue Reading

Elektrikli Otomobiller

Skyhome, iF Design Award 2024’te “En İyi Tasarım” ödülünü aldı

Skywell dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award2024’te (iFTasarım Ödülleri), Skyhome modeliyle önemli bir başarıya imza attı.

10 dakikalık şarj ile 500 km’ye yakın menzil sunan ve sedan formunda olan SkywellSkyhome , gizli kapı kolları, elektronik dikiz aynaları ve rüzgâra karşı dirençli büyük çaplı jantlarıyla, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni model, parmak izi algılama, kapı açmak için yüz tanıma, cep telefonu kontrolü gibi benzersiz çözümlerle de ileri teknolojisini ortaya koyuyor.

skyhome-tasarim-odulu-1.jpeg

Arka koltuklar film izlemek ve ayak masajı yapmak için rahat bir alan sunuyor. Tavana entegre ettiği televizyon sayesinde ev konforunu yaşatacak olan SkywellSkyhome, 21 hoparlörlü ses sistemiyle benzersiz bir kabin içi deneyim vaat ediyor. Kapılarda, direksiyonda ve hoparlörlerde kullanılan ortam aydınlatmaları iç mekâna hareket ve modernlik katıyor. Güç elektroniğinde çağı yakalayan Sykwell, tasarım tarafında Avrupa ülkeleri klasmanına yaklaşırken, SkywellSkyhome modeliyle, tek veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyon halinde görücüye çıktı.

1954’te başlayan iF Design Award, dünyanın en bilinen tasarım yarışması, aynı zamanda yüksek kaliteli ürün tasarımının da bir sembolü olarak gösteriliyor.

Continue Reading

Elektrikli Otomobiller

Hyundai, IONIQ 5 Advance’i Türkiye’de satışa sundu

“Advance” donanım seviyesi, optimum özellikleriyle dikkat çekiyor. Isı pompasının standart olarak sunulduğu otomobilde piksel tipi LED aydınlatmalar, Bose Premium ses sistemi ve ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar bulunuyor.

Hyundai Assan, 2024 yılında artırmayı hedeflediği elektrikli otomobil satışlarını, geliştirdiği yeni donanım seviyeleriyle desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sırasıyla IONIQ 6 ve KONA Elektrik modellerini çeşitli donanım seviyeleriyle satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de IONIQ markasının ilk modeli olan IONIQ 5 için yepyeni bir donanım seviyesi hazırladı.

Türk tüketicisi için özel olarak geliştirilen “Advance” donanım seviyesi, mevcut Progressive (standart ve uzun) versiyonlara en optimum özellikliyle eşlik edecek. Hyundai Assan, bu yeni donanım seviyesiyle beraber Türk tüketicisinin elektrikli otomobillerden en üst seviyede faydalanmalarını ve aynı zamanda geleceğin teknolojilerini en uygun fiyatla deneyimlemelerini hedefliyor.

hyundai-ioniq-5-advance-1.jpg

Segmentinde fark yaratacak

C-SUV segmentinde yer alan IONIQ 5 Advance‘ın öne çıkan özellikleri, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılıyor. EV modellerin en önemli özelliklerinden biri olan ve bilhassa zorlu kış koşullarında da sürüş menzilini arttıran ısı pompası, diğer tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi IONIQ 5’in Advance versiyonunda da standart olarak sunuluyor.

IONIQ 5 Advance’in donanım listesi ise bir hayli fazla. Piksel tasarımlı LED ön farlarla dikkat çeken otomobil, aktif güvenlik özellikleriyle de hem yaya hem de yolcu korumada öne çıkıyor. Euro NCAP’ten 5 yıldız ve aynı zamanda satışa sunulduğu günden bu yana 200’ün üzerinde ödül alan IONIQ 5, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve çarpışma önleme asistanı gibi donanımlara sahip.

Bununla beraber; ön tarafta soğutma özelliğine sahip deri koltukların ısıtması da var. Müzik keyfini zirveye taşıyan BOSE Premium ses sistemi, 12,3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, sanal gösterge paneli (Head-Up Display), kayar tip orta konsol ve gizli otomatik kapı kolları, otomobili günlük kullanımda oldukça konforlu bir yol arkadaşı haline getiriyor.

IONIQ 5 Advance, 58 kWh batarya, 125 kW (170 PS) gücündeki arkaya konumlu tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile geliyor. Otomobildeki 58 kWh bataryanın %100 dolu olduğumda durumda menzili, birleşik kullanımda 384 km (WLTP). Buna karşılık araç, şehir içi kullanımda da 587 km menzile kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.

IONIQ 5’in 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise 185 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak; üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor. Yine WLTP normlarına göre, IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli. Hyundai, IONIQ 5 Advance modelini 7 farklı dış ve iki farklı iç renk seçeneği ile sunuyor.

Türkiye’deki model atağına çeşitli modeller ve yeni versiyonlarla devam edecek olan Hyundai Assan, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan IONIQ 5 Advance’ın fiyatını da 1.785.000 TL olarak açıkladı.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.